Friday, December 30, 2005

Psychika člověka

- prožívání (vnitřní stránka)
- chování (vnější stránka)
Člověk se projevuje velmi rozmanitě, ale má i určité relativně stálé rysy – vlastnosti. Některé vlastnosti člověku připisujeme nezávisle na situaci. Jsou to vlastnosti, které dávají průměr chování v rozmanitých situacích. Poznáváme je z poměrně stálého chování a jednání jednotlivce. V jednání a chování člověka nejsou všechny vlastnosti stejně významné. Velký význam mají schopnosti. Schopnostmi nazýváme vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti.

Wednesday, December 28, 2005

Vrozené předpoklady psychiky člověka

Psychika člověka - prožívání (vnitřní stránka)
- chování (vnější stránka)

Člověk se projevuje velmi rozmanitě, ale má i určité relativně stálé rysy – vlastnosti. Některé vlastnosti člověku připisujeme nezávisle na situaci. Jsou to vlastnosti, které dávají průměr chování v rozmanitých situacích. Poznáváme je z poměrně stálého chování a jednání jednotlivce.

Tuesday, December 27, 2005

Socializace ve vývoji člověka

Socializace je proces, jímž se dítě postupně stává členem lidské společnosti. Musí se učit chodit, ovládat kulturu jídla a pití, mluvit, ovládat se apod. Na člověka působí rodina, škola, třída, kamarádi, učitelé, zájmové kroužky, hromadné sdělovací prostředky atd.

Podstatou socializace je osvojení takového chování, které určitá historická společnost vyžaduje na svých členech.
Socializace probíhá nejprve v rodině. Postupně dochází k rozšiřování sociálních vlivů. Velký význam mají např. dětské hry. Socializace vede k rozvoji sebeuvědomování, k utváření myšlení, cítění a jednání.

Sunday, December 25, 2005

1, obsah žaludku

= chymus, klade se na stěny, potom se dostáva dovnitř, cukry, škroby vydrží
2 hod, bílkoviny vydrží déle, tuky vydrží nejdéle, vstřebané tekutiny protečou, alkohol – do
krve-játra, mozek
2,tvorba žaludeční šťávy- žaludeční šťáva má nízké Ph =1 kyselost ničí bakterie, je tam HCl
(chlorovodíková) způsobuje kyselost a brání kvašení, nahrazuje maso a zeleninu
HCl + pepsinogen = pepsin – štěpí bílkoviny (proteiny) na amonokyseliny
Všechny enzymy, které štěpí bílkoviny = PROTEAZA
MUCIN chrání před poleptáním HCl, musí být, bílkovinný faktor + B12 – B12 do krve
ANEMIE- chybí bílkovinný faktor
CHYMOZIN (u kojenců) syřidlo mléka

Saturday, December 24, 2005

ŽALUDEK VENTRICULUS

V levé podbrániční klenbě překrytý játry a sahá až na pravou stranu
Colon transversum
Ve FUNDU tepá vzduchová bublina, naléhá na bránici (diaphragma)
Objem žaludku 2L
OMENTUM MAIOR-velká předstěna
Peritoneální závěs- od curvatura maior má ochranný význam, brání šíření infekce v dutině břišní
Peritoneum – podbřišnice
OMENTUM MINOR – malá předstěna – curvatura minor, fixační význam
FUNKCE ŽALUDKU

Friday, December 23, 2005

ZUBY

– mléčné – 8 řezáků dentes incizivi
(20) - 4 špičáky dentes canini
- 8 mléčné stoličky dentes molares
- trvalé – 8 řezáků dentes incizivi
(32) - 8 třenové dentes premolares
- 12 stoličky dentes molares
-4 špičáky dentes canini

VÝZNAM – rozmělňování portavy, mluvení

Tonsilla – mandle
Otitis – příušnice – virové onemocnění
Sliny - za den 1-1,5L, při jídle větší míra slin- reflex nepodmíněný
- obsahují soli

Thursday, December 22, 2005

Slinné žlázy

1, příušní žláza – glandula parotis
2, podjazyková – g. Sublingvalis
3, podčelistní – g. Submandibularis

Ústní dutina
1, tvrdé patro
2, měkké patro – čípek
3, mandle – TONSILLA PALATYNA – zachycuje choroboplodné zárodky(jsou tam lymfocity)
4, uzdička – na spodní straně jazyka, drží jazyk
5, jazyk LINGUA – pahorky chuti
6, zuby DENTES
7, rty LÁBIA

Wednesday, December 21, 2005

TRÁVICÍ SYSTÉM

TRÁVENÍ: 1, mechanický – rozmělnění 2, chemický – pomocí enzymů, zajistí KATABOLISMUS – rozklad potravy na látky jednoduché KATABOLISMUS- děj rozkladný, kdy se složité látky štěpí na látky jednoduché – škrob,glukóza fruktóza – proteiny – bílkoviny – inokyseliny – lipidy – tuky – mastné kyseliny
REZORPCE – vstřebávání do krve
-portální krevní oběh – vrátnicový – Játra
anabolismus – děj skladný z látek jednoduchých – vznikají látky složité – v játrech – glukóza
na jaterní Glykogen

Tuesday, December 20, 2005

Ústní část hltanu

- příčně pruhovaná svalovina kříží cesty dýchací a polikací
Jícen OESOFAGUS – 25-28cm, posouvá potravu do žaludku – peristalický stah – smrštění svaloviny při polykání
GASRTOSKOPIE – sonda na vyšetření žaludku – (40cm)-od řezáků k žaludku...
V dalsi kapitole se budeme zabirat obecne travicim ustrojim...

Monday, December 19, 2005

ŽLÁZY TRÁVICÍ SOUSTAVY

1, játra – HEPAR
2, slinivka břišní – pancreas
Sliny obsahují – nejvíce vody, neústojná látka, bílkovina – MUCIN – vyšší hustota, má ochranný význam pro dutinu ústní.
PTYALIN – enzym, štěpí škrob – AMYLUM – SACHAROZA
SOLI – vápenaté, fosforečné + CO2- tvoří zubní kámen
Ph slin 7-8 – mírně zásadité

Sunday, December 18, 2005

Ileum – kyčelník

6, INTESTINUM CRASSUM – tlusté střevo
a) Coecum – slepé střevo – vystupuje z něj APENDIX – červovitý výběžek
- Apendix vermiformis
b) Colon ascendesr – vzestupný tračník
c) Colon trnsversum – příčný tračník
d) Flexura hepatica – jaterní ohbí dextra
e) Flexura linealis – slezinné ohbí sinistra
f) Colon descendens – sestupný tračník
g) Colon sigmoideum – esovitá klička
h) Rectum – konečník
i) Anus – řitní otvor

Friday, December 16, 2005

STĚNA TRÁVICÍ TRUBICE

1, sliznice – mukoza
2, podslizniční vazivo – submukosa
3, hladká svalovina a) kruhovitá svalovina – ve střevě
b) podélná – ve střevě
c) šikmá svalovina
4, vazivová vrstva – pobřišnice – peritoheum
Mimo břišní dutinu vazivový povrch – ADVENTICIE

ČÁSTI TRÁVICÍ TRUBICE

1, CAVUM ORIS – dutina ústní
2, PHARYNX – hltan
3, OESOPHAGUS- jícen
4, VENTRICULUS – žaludek
5, INTESTINUM TENUE – tenké střevo
a) Duodenum – dvanáctník
b) Jejunum – lačník

Thursday, December 15, 2005

A. ROZUM A TVORBA MYŠLENEK

Nejmenší součást ženského mozku. U většiny žen je definitivně odpojena od komunikace se zbytkem těla. Má funkční kapacitu jedna rozumná myšlenka za týden, pokud se nezadře a nemusí být restartován.
B. PAMĚŤ
Ukládací paměťové centrum, které má kapacitu asi jako poškozená disketa. Proto se na ni nevejde nic víc než jméno, příjmení, velikosti šatů a značka oblíbené kosmetiky. A i to bývá často zavirováno!

Wednesday, December 14, 2005

11. ORIENTAČNÍ SCHOPNOST

Čím dál tím víc zakrňující orgán orientační schopnosti. I přes velikou snahu procvičovat ho, stimulovat ho medikací, se ho nepodařilo zachránit. Je u žen naprosto zbytečný, protože vůbec nefunguje.
12. NIC, DUTO, PRÁZDNO
Největší část mozku ženy je k ničemu. Nepodařilo se v něm zaznamenat ani sebemenší aktivitu, nefunguje ani jako přenosný anebo skladovací. Prostě jen vyplňuje prostor, aby mozek nekloktal v lebce.

9. CENTRUM "MÁM MALÁ PRSA!"

Místo, odkud se v pravidelných velice krátkých intervalech vysílají signály, které mají vliv na dlouhodobé i krátkodobé chování ženy: "Mám malá prsa." "Jsem tlustá!" "Nejsem sexy." Na základě stimulu vnímá žena všechny ostatní jako krásnější.
10. ZÓNA "NEMÁM CO NA SEBE"
Zatemňuje poslední zbytky zdravého rozumu, kdykoli se žena podívá do skříně anebo se má obléknout. Okamžitě reaguje frustrační depresí: "Nemám co na sebe!"

Monday, December 12, 2005

7. EMOCE A ZASE EMOCE

Orgán, který je naprosto mimo volní kontrolu ženy. Má ale největší vliv na její vnější projevy, naprosto nečekaně spouští pláč anebo romantické nálady v nesmyslných chvílích.
8. ROZMNOŽOVACÍ NÁDOR
Zhoubné bujení, které se automaticky spustí u každé ženy, pokud muž prošel přes všechna cenzorní centra. V začátcích se dá bujení utlumit rozumnou manipulací, ale časem musí dojít k radikálnímu řezu. Opusťte partnerku!

5. CENTRUM SEXUÁLNÍ LIBOSTI

Muž, jenž projde přes hráz orgánu č. 4, je otestován v akci. Po prvním výkonu je v mnoha rovinách srovnáván s ideálem (podle Cosma a kamarádek). Pokud nevyhovuje (má ho malého, usnul...), putuje znovu do zóny 4 a hranice (konto) se zvýší.
6. PŘEDSTAVA IDEÁLNÍHO MUŽE
Už od časného dětství je ženám naléván do hlavy obraz ideálního chlapa. A to tak intenzivně, že se napevno usadí v mozku. Je charakterizován Ferdou mravencem s vizáží Brada Pitta a kontem Billa Gatese. Každý vztah je pro ženu kompromis!

Friday, December 09, 2005

3. KOMUNIKAČNÍ CENTRUM

Přes toto místo se řídí většina volného času ženy, tedy toho, který věnuje hloupému tlachání se svými přítelkyněmi. Proud slov vycházející odtud není nijak kontrolován, a proto se přirovnává k puštěnému vodovodnímu kohoutku.
4. KONTROLA STYKU S MUŽI
Takřka cenzurní mozkový orgán, přes který se profiltrovávají všechny styky ženy s opačným pohlavím. Jediným blokačním prvkem je stav konta. Tedy peníze a zase peníze!

Thursday, December 08, 2005

mozek zeny

1. MÍCHA
Tento orgán centrální nervové soustavy zajišťuje základní reflexy, které mají i ženy společné se všemi ostatními vyššími živočichy. Sice jsou u žen mnohdy zpožděné, ale fungují.
2. VIZUÁLNÍ PŘÍJEM INFORMACÍ
Již od dětství je jediné centrum na zpracovávání vizuálních informací zablokované všemu, co je o trochu moudřejší než přihlouplé ženské časopisy jako Cosmopolitan. Blokace se spouští jediným pohledem na panenku Barbie.

Wednesday, December 07, 2005

2) MM. SPINOSTRANSVERSALES

M. SPLENIUS
začátek: trny C 4 – C 7, Th 1 – Th 5
úpon: zevní polovina linea nuchalis superior, processus mastoideus
funkce: záklon a otáčení hlavy
3) MM. TRANSVERSOSPINALES
a) M. SEMISPINALIS
b) MM. MULTIFIDI
c) MM. ROTATORES
od příčných výběžků vzhůru k trnovým výběžkům
funkce: oboustranně – vzpřimování páteře, záklon hlavy
jednostranně – uklání páteř a hlavu na stranu a současně rotuje na stranu opačnou

Tuesday, December 06, 2005

MUSCULI DORSI PROPRII

(ČTVRÁ VRSTVA)
(dříve m. erector trunci)
inervace: dorzální větve míšních nervů
1) M. ERECTOR SPINAE
a) M. SPINALIS (spojuje obratlové trny)
b) M. LONGISSIMUS (od trnových výběžků vzhůru k příčným vběžkům, podél celé páteře)
c) M. ILIOCOSTALIS (od kosti křížové a hřebene kyčelního na žebra)
funkce: oboustranně – vzpřímení páteře, záklon hlavy
jednostranně – úklon a rotace páteře na stranu působícího svalu

Thursday, December 01, 2005

CELKOVÝ VÝZNAM

RF zajišťuje komplexní propojení hlavových nervů mezi sebou i s jinými oblastmi, zajišťuje tak životně důležité reflexy od narození (mrkací, slzivý, kašlací, sací, slinivý, polykací, sekreční pro žlázy …)
Její aktivační systém ascendentě ovlivňje kůru, descendentně míchu, podobně působí i inhibiční systém, umístěny hlavně v kaudálních a ventrálních částech RF a v serotonergních jádrech
Zapojení pontu: tractus corticopontini - nuclei pontis - tactus pontocerebellares
Zapojení olivy: přijímá dráhy z míchy, nucleus ruber, RF a mozkové kůry a přepojuje je na tractus olivocerebellares, které souborně označujeme vlákna šplhavá

 
clovek12: December 2005