Wednesday, November 26, 2008

Caput ossis metacarpi má distálnč kulovitý tvar,
do dlaně přechází ve válcovou plochu, což se projeví
ve funkci kloubů mezi metakarpy a prvními
články prstů. Boční strany hlavic jsou rovné, mohou
být prohnuty v jamky.
Spatia intermetacarpalia jsou čtyři prostory mezi
metakarpy, v nichž se nacházejí mm. interossei
(manus).
Každá z metakarpálních kostí má některý charakteristický
znak:
os metacarpi I je nejkratší a nejsilnější. Proximálně
má sedlovitou plochu pro skloubení s os trapezium.
Laterálně je na těle kosti podélná hrana pro úpon
m. opponens pollicis;
os metacarpi II je nejdelší; proximálně má typický
zářez pro skloubení se stříškovitou plochou na os
trapezoideum;
os metacarpi III má proximálně plošku pro os capitatum
a při ní z radiálního okraje dorsální strany vybíhá
proximálně nápadný
processus styloideus ossis metacarpi tertii, místo
úponu m. extensor carpi radialis brevis;
os metacarpi IV se proximální rovnou kloubní ploškou
stýká s os hamatum;
os metacarpi V má proximálně prohnutou plošku,
kterou je přikloubeno k os hamatum; na volném ulnárním
okraji jeho baze je drsné místo (pro úpon
m. extensor carpi ulnaris).

 
clovek12: November 2008