Tuesday, February 28, 2006

Modelování oka a aplikování textur.

Když děláme charakter, nemůžeme opomenout oči, protože dávají modelu jiskru života.
Tento turoriál je součástí tutoriálu na Johanku z Arku, ale vzásadě může být použit pro jaký koliv charakter.Když jsme modelovali hlavu, tak jsme místo očí použili koule.
Nedělali jsme si starosti s počtem segmentů.
Označte si kouli a vyberte adekvátní počet segmentů, abyste vytvořili zřítelnici správně velikosti.Udělejte si kopii této koule (Edit/Clone) a schovejte ji, bude potřeba až později.
Označte příslušné face zřítelnice a smažte je (aktivujte si při tom Ignore Backfacing, abyste nesmazali jiné face než chcete).

Monday, February 27, 2006

Peníze

dostala a Jelvě opatřuje místo v hereckém dívčím souboru slečny Ilonky Löwanylové. Jelva putuje s ní po lázních,kde pořádají představení. Tak se dostali až do slovanských lázní Zelničky, vybudovaných prohnaným, starým židovským zbohatlíkem Arnoldem Silbermannem, světákem a milovníkem děvčat. Odkoupil Jelvu a veze ji do svého opuštěného domu ve Světlých Křižanech. Ale již je tu za ním Trojuš. Donucuje žida k vydání klíčů a spěchá zachránit dívku z hořícího Silbermannova stavení. Trojuš je šťasten; po prvé poznává nevýslovné štěstí ze služby bližnímu. Dívku zachránil, ale sám zahynul. V posledních okamžicích život,který obětoval za cizí dítě, poznává oprávněnost životního názoru svého ideového odpůrce a nejvěrnějšího přítele Jan Vanského.

Sunday, February 26, 2006

Tam

na ni bolestně vzpomíná Jan Vanský, s nímž zrušila zasnoubení. V tichu samoty po smrti své matky Vanský dochází k přesvědčení, že není schopen milostné lásky. Proto se rozešel s Marií, proto zklamal také lásku učitelky Jenofky Hájové. Nezná hněvu, vášní, jeho život je klidná hladina, neboť zakotvil k Bohu.
Do vídeňské Trojušovy domácnosti zavítala Mariina mladá macecha Sabina. Opustila muže, který jí právem opovrhoval a žije v Pešti s lehkomyslným Viktorem Jarnovským, bratrem Haniným. Sděluje, že se Hana zastřelila a žádá Marii o zaopatření mladičké Jelvy, která teď úplně osiří, poněvadž Sabina chce s Jarnovským odjet do Ameriky.

Saturday, February 25, 2006

Trojuš

se zamiloval do Marie. Marně se tomu brání, marně zápasí také Marie. Slíbí si, že budou spolu kráčet životem. Trojuš se vzdává profesury, věnuje se hudbě a rozvádí se s Hanou, která se provdala v Pešti za lehkomyslného statkáře Kürthyho. Když se Kürthy zastřelí, chce Jelvu vrátit otci, ale Trojuš odmítá.
Po prudkém výstupu s Mariiným otcem odchází Trojuš s Marií do Vídně, kde se uchycuje jako učitel v hudebním ústavu Schuberteu. Žijí tam spolu skromně, ale šťastně. Splácejí dluhy, ošetřují až do smrti ztroskotaného Mariina otce a Marie v životní pohodě zapomíná na svůj domov.

Friday, February 24, 2006

Profesor Cyril

Trojuš se nešťastně oženil. Jeho žena hana, bývalá prodavačka, je povrchní, plytká povaha; žije nad poměry, manžel se dře na její účty, a když se dopouští stále nevěry, přiměje ji za vysoké odstupné k dobrovolnému rozchodu. Odchází i s dcerou Jelvou, která není Trojušovým dítětem. Šťastný Trojuš odjíždí na návštěvu k svému příteli, lékaři Janu Vanskému, který dlí o prázdninách ve Světlých Křižanech, poutním místě na Moravském Slovácku. Znají se ze studií, Trojuš byl Janův domácí učitel, ale dnes Janovi dobře nerozumí. Jan je těkavý, roztržitý, rozdal by se láskou, která je mu péčí, odpovědností a starostlivostí o každého. Řídí se ruským příslovím „Přikryj cizí hřích, Bůh přikryje tvé dva.“ Těmi názory znepokojil i svoji snoubenku Marii Barylovou. Ctí a obdivuje ho, ale jeho láska, rozrostlá v lásku všelidskou, ji nehřeje.

Thursday, February 23, 2006

Jejich

vyšší tvorba nemusí znamenat menší riziko rakoviny, neboť
vyšší riziko u následně oslabeného organismu může jejich
působení i převážit.)
Pokud se je podaří objevit, bude možná možné produkci
a působení těchto látek ovlivňovat přímo pomocí medikamentů,
případně i pomocí nějaké diety, namísto nynější jediné
možnosti - nepřímo přes hladinu androgenů kastrací.

I když je samozřejmě otázkou, jestli má vůbec smysl, aby se
heterosexuální muži snažili udržet se na tomto světě co
nejdéle za každou cenu, bez naděje, že kdy budou mít možnost
sexu.
A také, jestli tato společnost bude mít kdy zájem, aby v ní
heterosexuální muži žili.

Tuesday, February 21, 2006

P.S.

Nicméně i v této době, zvláště pokud se nepodaří oprášit
"starou dobrou heterosexualitu", nám může připadat celá věc
jako nanejvýš milosrdná - jako zkrácení utrpení.
Celá tato úvaha zatím není biochemicky potvrzena, a je tedy
věcí dalšího výzkumu. Je třeba najít ony zatím neznámé látky
podobné cytostatikům, jejichž hladina v organismu by se měla
u osob zdravých a u osob stižených alopecií, ať už alopecií
mužského typu nebo alopecií způsobenou nějakou zátěží,
a také u osob s rakovinou, lišit, a které jsou snad z důvodu
nějaké chyby organismu při identifikování zdroje nebezpečí
produkovány i v případech, kdy o rakovinu nejde, a namísto
rakovinných buněk pak likvidují organismus samotný.

Monday, February 20, 2006

přírodní výběr

Dá se ale i uvažovat, jestli to vlastně není všechno moudře
zařízeno. I když není jisté, že to bylo původně v evoluci
cílem, dnes věc funguje tak, že organismus mužů je
naprogramován na to, aby v případě, že nemají možnost sexu,
zahájil vlastní audodestrukci. De facto se tak vyvinul
mechanismus, kterým jsou odstraňováni v "přírodním výběru"
neúspěšní jedinci. Až na to, že tento výběr dnes už rozhodně
není přírodní.

Sunday, February 19, 2006

V dnešní

společnosti bez heterosexuálního sexu však mohou
prosperovat pouze asexuální ženy a homosexuálové (u nichž,
fungují hormony také odlišně, a navíc možnost sexu mají).
Heterosexuálním mužům není tato společnost určena. Je jim
odepřeno právo dožít se stejného věku. Uměle bylo vytvořeno
takové sociální prostředí, které výrazně zkracuje jejich
léta. Vidíme zde jasnou diskriminaci, pokud jde o dost
podstatné právo - právo na život. Pokud ovšem taková
diskriminace není spíše genocidou.

Friday, February 17, 2006

Zdá se,

že tyto souvislosti i někteří jedinci cítí. Jako
příklad si můžeme uvést často uváděnou zvýšenou sexuální
apetenci u smrtelně nemocných osob.
Můžeme si i uvést spíše do říše pověr patřící tvrzení, že
plešatí muži jsou více sexuálně založení. Nemyslím, že
všichni - pouze ti, kteří cítí, že sex jim může pomoci
snížit přebytek androgenů a následně tak i produkci látek
s cytostatickými účinky ničících jejich organismus.
A dále sem patří také tantra. Navíc o tantricích je známo,
že mají působnost androgenů natolik pod kontrolou, že nejen
že neplešatí, ale navíc jim rostou extrémně dlouhé vlasy
- původní druhotný samčí pohlavní znak, "hříva".

Wednesday, February 15, 2006

Závislost

délky života mužů na sexu se zdá být potvrzována
narůstajícím rozdílem ve věku dožívání žen a mužů s poklesem
množství sexu ve společnosti. Například si můžeme uvést
nynější hořekování americké vlády, že přes miliardy, které
se v USA nacpaly do zdravotnictví, průměrný věk, kterého se
dožívají muži, klesá. Lze logicky předpokládat, že bude
klesat i nadále - ve všech asexuálních společnostech.

Tuesday, February 14, 2006

Kdysi

sice existovala ještě jedna možnost, a tou byl sex, s tím se však již dnes nedá počítat. I když působení sexu bude trochu složitější, "zbavit se přetlaku androgenních hormonů" dostatečným sexuálním životem zní sice rozumně, ale v dnešní asexuální společnosti je to neproveditelné. (Pokud mluvím o sexu, myslím tím sex, který si zaslouží být sexem nazýván.)Pokud jde o souvislost dostatečného sexuálního života a naděje na dožití vyššího věku u mužů, v dnešní době už
myslím máme kromě prvních statistik z Darwinovy doby, i další statistický materiál, který ji potvrzuje. Ostatně většina lékařů již dnes sex doporučuje. Tyto jejich ryze teoretické rady jsou však asi tak stejně platné, jako rady používat při neexistujícím sexu prezervativ.

Monday, February 13, 2006

Výsledkem

tedy je, že mužům v krvi koluje cosi, čemu se
organismus panicky brání produkcí látek, které nakonec
likvidují organismus samotný.
Rozdíl v délce věku, kterého se dožívají ženy a muži, má
tedy zřejmě kromě faktorů sociologických, i tento faktor
biochemický.

To je všechno hezké, ale co s tím? Pokud se nad tím
zamyslíme, dojdeme k závěru, že jediným řešením, které
dnešní lékařská věda a dnešní společnost nabízí, je
kastrace, ať chirurgická, nebo chemická.

Sunday, February 12, 2006

Proto se domnívám,

že mechanismus by mohl být spíše asi takovýto: Trvale zvýšená hladina androgenů je jev, který se v dřívějších dobách fylogeneze, před přechodem od říje k celoroční pohlavní pohotovosti, nevyskytoval. Proto na ni organismus dosud často reaguje poplašně - podobně jako i v mnoha jiných zátěžových situacích, a podobně jako v případě rakoviny vyrábí látky s účinkem podobným cytostatikům. Je docela dobře možné, že k tomu i má důvod. Chemické složení androgenů mohlo například vyhovovat v dobách, kdy se v organismu ve větší míře vyskytovaly pouze v období říje. Ne však v době celoroční pohlavní pohotovosti a tedy jejich trvale zvýšené hladiny. S takovým trvalým zvýšením se v oněch dobách prostě "nemuselo počítat". Takových "slepých uliček" ve vývoji živočišné říše bychom mohli najít víc.

Friday, February 10, 2006

Nejjednodušší

mechanismus by byl tento: Androgeny jsou karcinogenní, a tak organismus na utlumení jejich účinků vyrábí látky podobné cytostatikům, které jako vedlejší efekt způsobují alopecii. Tento mechanismus by však evysvětloval zmíněné epravidelnosti. Odezva organismu na počínající rakovinu by
se neměla až tak příliš lišit. Pokud ano, museli by mít muži bez pleše rakovinu častěji než plešatí.

Thursday, February 09, 2006

úvaha o možných souvislostech

Můžeme si však povšimnout také dalšího společného rysu s primáty - a to přechodu od říje k celoroční pohlavní pohotovosti. Tím se dostáváme k souvislosti alopecie s androgeny. Tvrdí se, že alopecii způsobuje androgenní stimulace vlasových folikulů. Ale je tu opět jeden problém - nezdá se, že by ti kteří neplešatí měli méně androgenů. Zde se nabízí jedna myšlenka: Alopecie nemusí být
způsobována androgeny přímo, ale látkami, jejichž tvorbu trvale zvýšená hladina androgenů provokuje.

Wednesday, February 08, 2006

Alopecie

Alopecie mužského typu bývá někdy považována za druhotný pohlavní znak společný s primáty. Jako důkaz se uvádí její výskyt u šimpanzů a orangutanů. Problém je však tak trochu v tom, že neplešatí všichni, a i u těch, kdo plešatí, je rychlost a rozsah plešatění velmi rozdílná. Plešatění je dle mého názoru jev příliš individuální, příliš nepravidelný na to, aby mohl být považován za druhotný pohlavní znak.

Tuesday, February 07, 2006

Hormony, rakovina a autodestrukce organismu

Pokusme se rozvést jednu zdánlivě nesouvisející otázku: Není alopecie, podobně jako je způsobována při léčbě rakoviny podávanými cytostatiky, v některých případech způsobována látkami s podobným účinkem, které si může organismus za jistých okolností sám vytvářet? Pro by mluvila skutečnost, že i v případě, že při rakovině
vlasy nepadají, snižuje se jejich pevnost v tahu. Jeden čas se dokonce doporučovalo, pro včasné odhalení rakoviny pravidelně pevnost vlasů měřit.

Sunday, February 05, 2006

1.

Ktoré kosti tvoria hrudník ?
a) 12 párov rebier
b) 10 párov rebier, voľné rebrá nepatria k hrudníku
c) 12 hrudníkových stavcov
d) hrudná kosť

riešenie : A, C,

2. Na klinovej kosti rozoznávame :
a) malé krídla
b) stredné krídla
c) veľké krídla
d) osie krídla

riešenie : A, C

3. Na lebke novorodenca sú miesta medzi kosťami klenby, kde nie sú švy zrastené. V týchto miestach sa nachádzajú široké väzivové blany. Ako sa tieto miesta nazývajú ?


riešenie : B

4. Na správne vyvinutej stehnovej kosti zviera krčok s telom kosti uhol :
a) 90 0
b) 100 0
c) 115 0
d) 125 0

riešenie : D


5. Telo píšťaly má na priereze tvar :
a) okrúhly
b) štvorcový
c) elipsovitý
d) trojuholníkovitý

riešenie : D


6. Napíšte odborné (latinské) názvy pre anatomické roviny tela :
slovenský názov odborný názov
A stredová
B predozadná
C čelová
D priečna

riešenie : A – mediánna, B – sagitálna, C – frontálna, D - transverzálna


7. Uveďte odborné (latinské) názvy pre anatomické smery :

slovenský názov odborný výraz
A horný
B dolný
C hlavový
D chvostový
E predný
F zadný
G brušný
H chrbtový


riešenie : A – superior, B – inferior, C – cranialis, D – caudalis
E – anterior, F – posterior, G – ventralis, H – dorsalis

Friday, February 03, 2006

1.

Podľa tvaru dotykových plôch rozoznávame kĺby :
a) guľovité
b) vajcovité
c) sedlovité
d) valcovité

riešenie : A, C, D

2. Na obrázku je 1. krčný stavec atlas. Pre atlas je charakteristické :riešenie : A, D

3. Pre 2. krčný stavec čapovec je charakteristické :
a) nachádza sa pod atlasom
b) z tela čapovca odstupuje smerom nadol zub čapovca
c) okolo zubu čapovca sa otáča nosič s lebkou
d) umožňuje pohyb lebky do strán

riešenie : A, C, D


4. Pre hrudníkové stavce platí :
a) po bokoch tela majú rebrové jamky pre spojenie s rebrami
b) tŕňovitý výbežok majú zakrpatený
c) je ich 7
d) označujeme ich ako Th1, Th2, Th3 ...

riešenie : A, D

5. O krížovej kosti platí :
a) zrastením tŕňových výbežkov vzniká hrebeň krížovej kosti
b) je v nej 5 párov otvorov
c) spolu s panvovými kosťami tvorí panvu
d) vznikla zrastením 5 krížových stavcov

riešenie : A, C, D

6. O medzistavcových platničkách platí :
a) ich celkový počet je 23
b) na platničku má vplyv zaťaženie chrbtice počas dňa, večer je výška človeka asi o 2 cm menšia ako ráno
c) prvá platnička je medzi nosičom a čapovcom, posledná medzi 5. driekovým stavcom a kostrčou
d) sú tvorené zo sklovitej (hyalinnej chrupky)

riešenie : A, B

Thursday, February 02, 2006

1.

Ako sa nazýva šev spájajúci temenné kosti so záhlavovou kosťou ?


.................................................................................................

riešenie : lambdový šev


2. Vlákna čuchového nervu prechádzajú zo sliznice nosovej dutiny do čelových lalokov predného mozgu cez :
a) riečicovú platňu čuchovej kosti
b) klinovú kosť
c) slzné kosti
d) čerieslo

riešenie : A


3. Miesto na klinovej kosti, kde je uložená podmozgová žľaza (hypofýza) sa nazýva:
a) Panizzov otvor
b) turecké sedlo
c) skalná kosť
d) čerieslo

riešenie : B


4. Koľko kostí je v ľudskom tele ?
a) približne 180
b) približne 200
c) približne 210
d) približne 230

riešenie : D


5. Uveďte príklady kostí, v ktorých sa červená kostná dreň udržuje aj u dospelého človeka !
iešenie : - v stavcoch
- v proximálnych epifýzach ramennej a stehnovej kosti
- v zápästných a priehlavkových kostiach
- v rebrách
- v panvových kostiach v hrudnej kosti

 
clovek12: February 2006