Monday, September 26, 2005

skupina svalů bérce

Svaly přední skupiny působí jako extensory nohy a prstů, supinátory nohy (inverze). Inervace přichází cestou n. fibularis profundus. Svaly této skupiny leží na přední straně bérce, laterálně od tibie (laterálně = vně, směrem od střední linie těla). V dolní části bérce přecházejí v dlouhé šlachy jdoucí k úponům.Musculus tibialis anterior (přední sval holenní) leží nejblíže k tibii, začíná převážně od ní. Jeho šlacha sestupuje k vnitřnímu kotníku a upíná se na drobné kůstky chodidla zespodu (os cuneiforme mediale a 1. metatars - palcový). Provádí dorzální flexi nohy (pohyb za hřbetem) a inverzi (vytočení nohy za palcem nahoru). Významně se podílí na udržení klenby nožní.

Wednesday, September 14, 2005

anatomie

Anatomie je naprosto nezbytná pro medicínu. Nesnášel jsem námitky typu že je učení v ní moc a tak. Bez ní se neobejdeme. Je primární. Nač nám bude to, jak vypadá tkáň po buněčné stránce, když nebudeme vědět, kde ten orgán nebo jeho část najdeme?
Hodně lidí má strach z toho, že se na pitevně složí nebo tak. Je to hloupost. Nestává se to (i když je pravda, že se stal při pitvách zvláštní případ v předminulém roce, ale to nebudu tady rozebírat-to není účel stránky). Je to trošku jako v masně. Z piteven a mrtvol opravdu nemějte obavy, je to zbytečné. Velice důležité je nepřipouštět si to a myslet víc na tu anatomii než na tu mrtvolku. Anatomie Vám přinese racionální poznání, že smrt je součást života a že je to něco zcela přirozeného.

 
clovek12: September 2005