Wednesday, February 09, 2011

KOST KLÍČNÍ a KOST PAŽNÍ

Ve slernálním konci se v pubertě vytváří epifysové
osifikační jádro (u dívek ve 14.-15. roce, u hochů v 17. roce);
tato cpifysa je rudimentární a později splyne s okolni kosti. Růst
klavikuly tedy po určitou dobu probíhá mechanismem růstu zchrupavčité
epifysové ploténky, tedy stejně jako u dlouhých kostí, které
osifiktijí enchondrálně.
Variace klíční kosti
1. Tuberculum musculi deltoidei - variabilní hrbolek na předním
okraji kosti, na rozhraní zevní a střední třetiny, kde začínají okrajové
snopce m. dcltoideus;
2. facies articularis coracoidea - na styku klíční kosti s proč. coracoideus
v místě lig. coracoclaviculare mohou být obé kosti spojeny
kompletním kloubem, s kloubními plochami a pouzdrem, artiatlatio
coracoclavicularis;
3. facies costalis - chrupavkou povlečená ploška v místě lig. costoclaviculare
pro styk klíční kosti s 1. žebrem;
4. dysostosis cleidocranialis - defekt desmogenní osifikace, projevující
se tím, že jsou nedostatečně osifikovány kosti lebečniho krytu
a není osifíkovaná klíční kost, z níž persistuje jen vazivový pruh; jde
o vrozenou vadu osifikace; defekt se projeví také pohyblivostí ramen,
která je možno přiblížit k sobě dopředu ke střední čáře.

Labels:

 
clovek12: February 2011