Monday, May 10, 2010

Zlomenina lopatky

Hřeben lopatky i acromion jsou hmatné. Hmatný
zevní okraj akromia je měrný bod pro zjištění šířky
ramen (distantia biacromialis) a pro délku horní končetiny
(od akromia ke špičce 3. prstu).
Hřeben rozděluje dorsální plochu lopatky ve dvě
jámy:
fossa supraspinata - nadhřebenová jáma,
fossa infraspinata - podhřebenová jáma.
V obou jámách začínají svaly.
Asi ve třetině vzdálenosti od vnitřního okraje je hřeben lopatky
trojúhelníkovitě rozšířen směrem dolů -
tuberculum deltoideum (tuberositos triangularis spinae): končí
u něho zadní okraj deltového svalu a upíná se tam vzestupná část
trapezového svalu.
Processus coracoideus, výběžek zobcovitý (hákovitý),
vyčnívá z horního okraje lopatky dopředu (pod
zevní část klíční kosti). Je místem připojení svalů
a vazů a je hmatný pod zevní třetinou klíční kosti.
Incisura scapulae je zářez na horním okraji, těsně
navnitř vedle odstupu proč. coracoideus. Incisura je
doplněna pomocí lig. transversum scapulae superius
v otvor, kudy prochází n. suprascapularis.
Na horním okraji lopatky při incisuře začíná m. omohyoideus. Na
proč. coracoideus začíná lig coracoacromiale. lig. coracoclaviculare,
lig. coracohumerale (vaz ramcnního kloubu), m. coracobrachialis
a krátká hlava m. biceps brachii; upíná se tam m. pectoralis minor.

Labels:

 
clovek12: Zlomenina lopatky