Friday, May 07, 2010

KOSTI HORNÍ KONČETINY

OSSA MEMBRI SUPERIORIS -

CINGULUM MEMBRI
SUPERIORIS -
PLETENEC
HORNÍ KONČETINY
Scapula - lopatka
Scapula, lopatka, je plochá kost tvaru trojúhelníku
(obr. 241 a 242). Má tři okraje:
tnargo superior, medialis, lateralis;
okraje se stýkají v úhlech:
angulus superior, inferior, lateralis.
Facies posterior, hřbetní (zadní) plocha, je lehce
konvexní.
Facies costalis (anterior), přední, k žebrům přivrácená
plocha, je mírně konkávní.
Lopatka je umístěna ve svalstvu zad, ve výši
2.—7. žebra, a skloubena s kostí klíční.
Facies posterior
Facies posterior je rodělena šikmo napříč vyvýšeným
hřebenem;
spina scapulae, hřeben lopatky, začíná na mediálním
okraji trojhranným políčkem, na živém hmatným,
a táhne se nad laterální úhel; přitom se zvyšuje,
odděluje se od zadní plochy a vyčnívá nad zevním
úhlem laterálně a dopředu jako plochý výběžek,
acromion - nadpažek, na kterém je vpředu mediálně
oválná ploška pro přikloubení klíční kosti -
facies articularis acromii.

Labels:

 
clovek12: KOSTI HORNÍ KONČETINY