Monday, October 31, 2005

Norimberský kodex

Interní pravidla a regulace klinických pokusů s lidmi existovaly již od počátku 20. století. V Německu byl v době Výmarské republiky v platnosti oběžník říšského ministra vnitra z 28. 2. 1931 označený jako „Závěrečný návrh směrnic pro nové léčebné postupy a provádění vědeckých pokusů na lidech“. Tato směrnice definuje nový léčebný postup (použití dosud nevyzkoušeného lékařského postupu k diagnóze, terapii či prevenci) odděleně od vědeckého pokusu na lidech a pro oba směry určuje pravidla, která je nutno dodržet: odůvodněnost, dobrovolnost, zásady lékařské etiky (např. nesmí být využívána sociální tíseň), respektování pacienta při zveřejňování výsledků atd. – tedy aspekty, které se v kategoričtější formě objevují i v současných normách. Německo bylo tehdy státem, který pociťoval potřebu zaujmout k této eticky závažné otázce formální stanovisko. Šlo však o lokální aktivity bez obecné závaznosti. Tak se jevila situace při zahájení norimberských procesů s lékaři, která byla z právního hlediska jistě pozoruhodná. Neexistovaly vlastně žádné přesvědčivé precedenční případy, o něž by bylo možno opřít obžalobu. Obhajoba naopak shromáždila závažné materiály o pokusech na vězních v jednotlivých státech USA, které vyvolaly během procesů vážnou diskusi. To vše lze vyčíst z rozsáhlých soudních protokolů. Výpovědi znalců nakonec vedly k závěru, že srovnávat tyto případy není možné už vzhledem k jejich rozsahu, a tím spíše k podmínkám, za kterých k nim docházelo, a že v žalovaných případech nebyly dodrženy ani minimální etické zásady. Postrádané zásady pak soud shrnul do deseti bodů, jež se později staly základem legálních a stavovských norem pro pokusy a dnes jsou označovány jako „Norimberský kodex“.

Saturday, October 29, 2005

internet a srdce

Nejen sedavá práce, ale i e-maily jsou prý zdravotním rizikem. Tvrdí to alespoň jistý britský lékař. Počítačová revoluce, díky níž se dostal internet téměř do každé kanceláře a domácnosti, má svou stinnou stránku. Usnadňuje práci, ale na druhou stranu ohrožuje lidské zdraví, zejména pak srdce.„Nejenže naše zdraví ničí sedavé zaměstnání, ale možnost vyřídit e-mailovou poštou to, co bychom normálně šli říct kolegovi po svých, nás připravuje o zbytky zdravého pohybu,“ tvrdí britský lékař Dorian Dugmore, odborník na srdeční choroby.

Friday, October 28, 2005

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy mohou být nejrůznějšího původu. Najdeme zdroj v bolestech krční páteře a svalů krku, cévní, nervový, hormonální původ. Déletrvající bolest hlavy by měl vyšetřit lékař.
Z volně prodejných homeopatických léků lze pro rychlou úlevu zkusit polykompozitní lék CEPHYL (viz užívání homeopatik). Je třeba si v jeho případě uvědomit, že nejde o čistě homeopatický preparát, obsahuje též ethenzamid, guaranin a kyselinu acetylsalicylovou, a jeho užívání je omezeno kontraindikacemi shodnými s omezeními užívání salicylátů (Acylpyrin).

Wednesday, October 26, 2005

Wang a Qu

Na národních hrách v Pekingu překonaly v roce 1993 dvě čínské běžkyně Wang a Qu, do té doby zcela neznámé, všechny rekordy. Na 1500, na 3000 i na 10 000 metrů. Údajně to bylo díky účinkům starého přírodního tibetského prostředku získávaného z Cordyceps sinensis- housenice čínské.Císaři starověké Číny užívali tento prostředek jako účinné afrodiziakum. Byl označován za zázračné dílo boží. Píše se o něm i ve staré čínské farmakologické knize z roku 1757 nazvané Nová kompilace farmakologie. Housenice čínská má dvojí tvář. Je to cizopasná houba a zároveň hmyz.

Friday, October 21, 2005

Oko

bulbus člověka má průměr 24 mm, je členěn do tří vrstev:
povrchová – tvoří ji bělima a rohovka
střední cévnatá – tvoří ji cévnatka, řasnaté těleso, duhovka
vnitřní – tvořená světločivnou sítnicí
skléra (bělima) tvoří pevnou ochranou vrstvu bulbu, je bílého vazivového charakteru, v přední části přechází v průhlednou rohovku, v zadní části ji prostupuje zrakový nerv, upínají se na ni okohybné svaly
rohovka (cornea), vstupují skrz ní do oka světelné paprsky, je průhledná a velice citlivá, není však prokrvená, v případě poranění lze provést tansplantace
živnatka (uvea), tvoří v zadní části cévnatku, která zajišťuje výživu oka, vpředu přechází v duhovku s kruhovou zornicí;
cévnatka (chorioidea), tvoří pigmentovou vrstvu obsahující mnoho cév, které oko vyživují
duhovka (iris), leží před čočkou, barevná neprůhledná vrstva, obsahuje svalová vlákna, která způsobují zúžení a rozšíření zornice
zornice(pupilla), kontrakcemi svalových vláken reaguje na množství dopadajícího světla, změna velikosti zornice může až pětinásobně měnit množství světla, které dopadá na sítnici

Wednesday, October 19, 2005

Mistika

Oficiální medicína léčí tabletkami, injekcemi, procedurami, v krajním případě vyjmutím nebo uříznutím něčeho, co činí potíže a tudíž - co jiného - je to zbytečné. Pracuje tedy jednoznačně s fyzickým tělem člověka, které je možno vyšetřit, prohmatat, zrentgenovat, vyšetřit ultrazvukem, změřit teplotu, tlak apod.
Existují ale další způsoby léčení, které s fyzickým tělem nepracují vůbec nebo minimálně. Například akupunktura - lékař zapichuje jehličky do fyzického těla, ale mluví o meridiánech, o energii, která jimi proudí, ale přitom při pitvě žádné meridiány nenajdete. A senzibilní léčitelé se vašeho těla nedotýkají vůbec, pracují i na velké vzdálenosti, přitom četné nemoci léčí. A co teprve metoda duchovně-emocionálního osvobození, kdy se tělu nevěnuje pozornost vůbec žádná, člověk si vzpomíná na své minulé křivdy, odpouští nebo prosí za odpuštění a nemoci odcházejí.

Tuesday, October 18, 2005

:-ooo

Již pošestnácté se stala obyvatelka amerického Arkansasu matkou, když v úterý přivedla na svět holčičku. I nadále pomýšlí na rozšiřování rodiny. Informoval o tom na svých internetových stránkách ve čtvrtek list New York Post.Holčička dostala jméno Johannah Faith, narodila se v úterý 6:30. Při narození vážila 3,4 kilogramu. Její otec, čtyřicetiletý Jim Bob Duggar, který pracuje jako obchodník s nemovitostmi, ve středu oznámil, že dítěti i matce Michelle (39) se daří dobře.

Sunday, October 16, 2005

Luzitanov

uzitanovy zápisky až donedávna přijímala medicína "s rezervou", mnohé z jeho případů byly totiž nanejvýš podezřelé. Dnes je Luzitanus postupně rehabilitován. Vždyť to, co pozoroval on již v 16. století, potvrdily další zdokumentované příklady. Dr. Robinson přednesl dokonce v Pařížské akademii věd již před 1. světovou válkou referát o muži, který byl raněn, také jemu zmizel mozek, zůstala pouze mozková plena. Tento muž žil, komunikoval, myslel více než měsíc bez mozku! Na otázku, zda je možné žít bez mozku, odpověděl nedávno pozitivně i profesor MUDr. S. M. Blinkov, vedoucí laboratoře neurochirurgické anatomie a experimentální neurologie Institutu neurochirurgie N. N. Burdenka Akademie lékařských věd Ruska.

Saturday, October 15, 2005

homeostáza

stálý stav (rovnováha) vnitřního prostředí (tkáňový mok a krev) org. – určitá koncentrace iontů, dýchacích plynů, dostatek vody, určitá teplota… (porucha homeostázy se projevuje vážnými poruchami v činnosti celého org.)-fce.: přenos látek a plynů (v uzavřené soustavě se pohybují skrví - vlastní předávání probíhá ve vlásečnicích, odtud se látky dostávají difúzí (prolí­náním) do tkáňového moku a jeho prostřednictvím ke tkáňovým b.)

Friday, October 14, 2005

treochu jinam

"Kung-fu je zvláštní druh dovedností, spíš umění než jenom tělesné cvičení. Je to jemný způsob, jak vyjádřit podstatu ducha v souladu s technikou. Princip kung-fu se nedá naučit jako nějaký soubor faktů, musí v člověku vyrůst spontánně, nezatížený emocemi a přáními. Srdce principu kung-fu je Tao přirozenost vesmíru."

Wednesday, October 12, 2005

Biolog

Biologové třídí lidi jak druh () primátů a jediné přežívající druhy rodu Homo. Druh je obyčejně odkazoval se na jako “lidstvo” nebo “lidstvo” a jeho členové jako “lidi”, “lidi” nebo “lidi”. Jméno druhu Homo sapiens je uncountable podstatné jméno a má žádný množný tvar. Muž je mužský člověk a žena je ženská lidská bytost. Historicky, muž může se odkazovat na všechny lidstva. Všichni lidé proudu, od přes všechny oblasti Země, být tohoto druhu.

Friday, October 07, 2005

čelo

Dvě části lidského těla slouží ke klepání: rameno a čelo.Vyjadřujeme-li někomu uznání, poklepeme mu na rameno. Chceme-li však někomu naznačit, co si o něm skutečně myslíme, poklepeme na čelo sobě.Tento zdánlivý rozpor vznikl nejspíš proto, že kdybychom klepali na čelo tomu, kdo si to zaslouží, zákonitě bychom dostali svůj obličej na dosah jeho pěsti.

Wednesday, October 05, 2005

Nejstarší anatomie

Ve sledování historie původu anatomie, to může být správně říkal, že více učení než mínění bylo zobrazované. Někteří spisovatelé reklamují to nejvyšší starověk, a předstírat, že najde jeho první počátky střídavě ve zvířecích obětích králů pastýře, Židech a jiných starověkých národech, a v umění nabalzámování jak cvičil Egyptskýma kněžími.Nejstarší anatomické pojednání existující je Egyptský papyrus pravděpodobně psaný šestnáct století před naší érou. To ukazuje to srdce, lodě, játra, slezina, ledviny, ureters a močový měchýř byli rozpoznáni, a že cévy byly znány přijít od srdce. Jiné lodě jsou popisovány, nějaký nesoucí vzduch, někteří mucus, zatímco dva k pravému uchu být řekl, aby nesl závan života, a dva k levému uchu závan smrti.
Vyrovnat druhy zranění v Iliad byl předpokládaný přiměřený dokázat, že v době Homera lidstvo mělo zřetelná ponětí o struktuře lidského těla. První to může být říkal, že primitivní informace dostalá zabitím zvířat pro oběť neimplikuje hluboké anatomické znalosti; a ti kdo uvést sekundu jako důkaz být klamán jazykem básníka trojské války, který, rozlišovat jisté části jejich obyčejným Řekem epithets, jak poté použitý Hippocrates, Galen a všechny anatomy, byl poněkud příliš snadno předpokládaný, že dokáže, že básník studoval systematicky struktura rámce člověka.

Monday, October 03, 2005

hruď

Poprsí je vlastně totéž co hruď či prsa, i když ono slovo jako by naznačovalo, že nejdříve přijdou prsa a po nich teprve poprsí. Není to ale tak: hruď, prsa, prsy i poprsí, o dalších podstatných jménech ani nemluvě, jsou všechno jedna a táž věc.
Přesto ale nelze plavat hruď, zatímco prsa ano, nelze sát mléko z hrudi, zatímco z prsů ano, lze vyhrát o prsa, ale ne o hruď, a stejně tak se nelze bít v prsy, zatímco v prsa ano. Zkrátka - pokaždé je to něco trochu jiného.Co se týče toho bití se v prsa, jste-li žena, raději to nezkoušejte.Jste-li muž, tak se mu také spíš vyhněte. Ono to sice pěkně duní, ale práci to za vás neudělá.A konečně - jste-li sochař, rozhodně raději navrhujte ženám, že jim uděláte bustu, než že jim uděláte poprsí. Je to sice to samé, ale když budete říkat busta, budete znít jako umělec, když budete říkat poprsí, budete znít jako sprosťák. A i kdyby nakrásně souhlasily s tím, že jim vymodelujete poprsí, stejně jim budete muset vymodelovat hlavu.

Saturday, October 01, 2005

sval

Podíváme-li se na sval blíže, pak jeho základní stavební jednotkou je svalové vlákno. Počet svalových vláken ve svalu závisí na jeho velikosti, u člověka to může být 10 tisíc – 1 milion. Svalová vlákna jsou buňky dlouhé cm až dm o průměru 10 – 100 µm. Mimo několika set myofibril (svalových vlákének) obsahují i mnoho buněčných jader, mitochondrie (buněčné "továrny" vyrábějící energii), glykogen, myoglobin, kreatinfosfát aj. Vlákna se dále spojují do snopečků, snopečky ve snopce a ty pak ve sval (musculus). Jednotlivé snopečky a snopce jsou obaleny vazivem, které je nazýváno endomysium, a také celý sval je pokryt vazivovým obalem – fascií (epimysium). Fascie obaluje i celé skupiny svalů, pak je označována jako fascie povrchová.Souhrnně: filamenta aktinu a myosinu - myofibrila (svalové vlákénko) – svalové vlákno (sv. buňka) – snopečky – snopce – sval – skupiny svalů

 
clovek12: October 2005