Tuesday, March 08, 2011

PARS LIBERA MEMBRI SUPERIORIS - VOLNÁ ČÁST HORNÍ KONČETINY

Humerus - kost pažní
Humerus, kost pažní, je typická
dlouhá kost, na které se rozlišuje:
caput humeri, hlavice - na kraniálnim konci kosti,
corpus humeri, tělo kosti pažní,

Caput humeri nese kulovitou styčnou plochu, která
je hlavicí ramenního kloubu. Osa hlavice je nakloněna
tak, že s osou těla kosti svírá úhel 130°. Hlavice
odpovídá jedné třetině povrchu koule. Při obvodu
hlavice se upíná kloubní pouzdro;
collum anatomicum, krček (anatomický), je místo
úponu kloubního pouzdra po obvodu hlavice.
Pod hlavicí jsou na přední straně kosti dva hrboly:
tuberculum majus, větší hrbol - laterálně,
tuberculum minus, menší hrbol - ventrálně; oba
hrboly jsou místa svalových úponů.
Hrboly distálně pokračují ve vyvýšené lišty:
crista tuberculi majoris,
crista tuberculi minoris; na obě hrany se také upínají
svaly;
sulcus intertubercularis je prohloubení mezi tuberculum
majus a tuberculum minus; je to místo,
kudy probíhá šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii.
Tuberculum majus má shora dolů tři plošky, na které se upíná: nahoře
m. supraspinatus, uprostřed m. infraspinatus, dole m. teres
minor; na crista tuberculi majoris se upíná m. pectoralis major.
Tuberculum minus je místo úponu m. subscapularis; na crista tuberculi
minoris se upíná m. teres major a m. latissimus dorsi.
Collum chirurgicum, zeštíhlení humeru pod oběma
hrboly, má svůj název proto, že je místem častých
zlomenin.

Labels:

 
clovek12: March 2011